ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตร อ.เมืองนครนายก

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรที่นำเอาทฤษฎีต่างๆตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาต่อยอดทั้งด้านเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาตามภูมิภาคต่างๆ ให้สามารถเดินเที่ยวชมเป็นวงรอบได้อย่างเพลิดเพลิน

ไม่ว่าจะเป็นโซนภาคเหนือที่นำเอาไม้ไผ่มาเล่าเรื่อง ทั้งการใช้ประโยชน์ การจัดการน้ำพื้นที่สูง โซนภาคกลาง ได้เรียนรู้การทำบ้านดิน และสมุนไพร โซนอีสานว่าด้วยเรื่องข้าว การทำปุ๋ย ส่วนภาคใต้ เล่าเรื่องไบโอดีเซล โครงการแก้มลิง และยังมีฐานให้ความรู้ และกิจกรรมน่าสนุกอีกมากมาย

ที่ตั้ง : บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-17:00 น. เปิดทุกวัน

โทร. : 037 384 049