เที่ยวจันทบุรี เดินเล่นย่านเมืองเก่าจันทบูร ชมอาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิคอายุมากกว่าร้อยปีภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง รวมถึงชมแม่พระประดับพลอยที่แสนงดงาม

แนะนำว่าให้คุณแวะเวียนไปชมความงามวัดนี้ในช่วงยามเย็น เพราะแสงแดดยามเย็นที่ส่องกระทบมายังตัวโบสถ์นั้น เป็นภาพที่งดงามประทับใจมากๆ เลยทีเดียว

อาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ที่ตั้ง : 110, ซอย 1 หมู่ 10 ตำบล จันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์: 0 39 31 1 578

เวลาเปิด-ปิด: ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. (ก่อนมิซซา) ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม แต่งกายสุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าชม