มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) อำเภอเมืองสมุทรปราการ

มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาลเจ้าทรงเก๋งจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

โดยจำลองรูปแบบมากจากศาลเจ้าของมูลนิธิหนานคุณเซินไต้เทียนฟู่ ณ ประเทศไต้หวัน โดดเด่นด้วยสิงห์คู่สุดสง่างาม เป็นงานแกะสลักจากหินหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่ประทับของเหล่าทวยเทพตามความเชื่อของชาวจีน

ที่ตั้ง : 5 ซอยมูลนิธิธรรมกตัญญู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์: 02 323 3120