ดงเหยี่ยวดำ ทุ่งใหญ่บางพลี จ.นครนายก

ดงเหยี่ยวดำทุ่งใหญ่ปากพลี ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติและเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับนกเหยี่ยว นกอินทรีแท้ขนาดใหญ่ ที่เป็นนกอพยบมายัง ณ ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์

ซึ่งในช่วงเดือน พ.ย. ตลอดช่วงฤดูหนาวจะมีนกเหยี่ยวดำบินอพยพเข้ามาในพื้นที่กว่า 1,500 ตัว และเมื่อถึงเดือน มี.ค. ก็จะย้ายถิ่นกลับไปยังเขตอบอุ่นตามเดิม จึงเกิดเป็นแนวคิดในการจัดงาน เทศกาลดูเหยี่ยวดำและนกอพยพขึ้นทุกปีนั้นเอง

ที่ตั้ง : ณ ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์ ม.6 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก