ขอเชิญเที่ยวงาน ชิม ชม ช็อป วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญเที่ยวงาน ชิม ชม ช็อป “วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49”

ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562  เวลา 09.00 -21.00 น.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมะม่วงมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงและให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 038511635