เที่ยวงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 จ.จันทบุรี

ขอเชิญร่วมงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18” ในระหว่างวันที่ 9 –  17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

กิจกรรมภายในงาน มีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ

ชมความสวยงามของการประกวดกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูร ไม้งามแห่งภาคตะวันออก

การประกวดกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูร กล้วยไม้สายพันธุ์อื่น ๆ เฟิร์น และบอนไซ

การประกวดและอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองไทย และคละสีสายพันธุ์ต่างๆ

การประกวดกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูร กล้วยไม้สายพันธุ์อื่น ๆ เฟิร์น และบอนไซ

เลือกซื้อ พันธุ์ไม้นานาพรรณ สินค้าเกษตร สินค้า OTOP และของดีจากจังหวัดต่าง ๆ

การแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โทร.039-307-261-4 ต่อ 112

แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซต์รูปแบบใหม่ คลิก