ชุมชนริมน้ำจันทบูร อ.เมือง จ.จันทบุรี

ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนโบราณสุดคลาสสิก ที่ชวนนักท่องเที่ยวย้อนอดีตวันวานเช่นกัน โดยความสำคัญของชุมชนแห่งนี้ ประกอบไปด้วยผู้คนจาก 3 เชื้อชาติไม่ว่าจะเป็น ไทย ญวน และ จีน ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ว่า ชุมชนริมน้ำจันทบูร เริ่มก่อในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงย้ายเมืองมาจากบ้านหัววัง ต.พุงทลาย (ปัจจุบันเป็น ต.จันทนิมิต จ.จันทบุรี) มายังเมืองจันทบูร ริมฝั่งแม่น้ำ ชุมชนขยายไปจนถึงย่านท่าสิงห์ ย่านท่าหลวง

เนื่องจากบริเวณนี้อยู่บนเนิน น้ำไม่ท่วม อุดมสมบูรณ์ อยู่ติดแม่น้ำ สามารถออกสู่ทะเลได้ แถมยังปลอดภัยจากข้าศึก ศัตรู ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ใช้เมืองจันทบุรีรวบรวมกำลังพล กอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่า

โดยเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว ช่วงสมัย ร.5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) บริเวณย่านท่าหลวง ใกล้กับชุมชนริมน้ำจันทบูร มีความเจริญเป็นอย่างมาก มีถนนสายแรกตัดผ่าน คือ ถนนสุขาภิบาล ถนนเลียบแม่น้ำจันทบุรี บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขาย และศูนย์การคมนาคมทั้งทางรถ และทางเรือ

ที่ตั้งของชุมชนริมน้ำจันทบูรเริ่มจากถนนท่าหลวงไปทางถนนสุขาภิบาลทั้งเส้น ริมสองฝั่งแม่น้ำ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณนี้มีบ้านเรือนเก่า โบสถ์คริสต์ วัด ศาลเจ้าจีน ตลาดพลอด ร้านขายอาหาร ขนมไทยแบบดั้งเดิม ซึ่งนับวันจะหาชม หาทานได้ยาก

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ที่ตั้ง : ถ.สุขาภิบาล อ.เมือง จ.จันทบุรี