สวนไผ่สีสุก สระแก้ว

สวนไผ่สีสุก ที่แห่งนี้เป็นสวนไผ่สีสุกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูกในโอกาสเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ จ.สระแก้ว