อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน อ.วัฒนานคร

อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน อ. วัฒนานคร อีกหนึ่งโครงการตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนำน้ำในอ่างเก็บน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะระบายเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวสระแก้วด้วย

ที่ตั้ง:  อ.วัฒนานคร