ละลุ อุทยานแห่งชาติตาพระยา สระแก้ว

ตื่นตาไปกับความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติของเมืองสระแก้ว กับปรากฏการณ์พิเศษที่เกิดจากการที่น้ำฝนได้กัดเซาะดินจนเกิดการยุบตัวและบางส่วนพังทลายลงมา เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงก่อเกิดรูปร่างต่าง ๆ ชวนจินตนาการบรรเจิด บางจุดดูคล้ายกำแพงเมือง บางจุดมีลักษณะเป็นหน้าผา

สำหรับพื้นที่ตั้งของละลุกว้างถึง 2,000 ไร่ยังแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและสวยงามแปลกตาแตกต่างกันในแต่ละโซน ที่สำคัญทุกปีละลุจะเปลี่ยนรูปร่าง ไปเรื่อยตามแต่พลังลมและฝนจะสร้างสรรค์ นับเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่ห้ามพลาด

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวที่ละลุแห่งนี้จะมีบริการรถสำหรับนำชมพร้อมมัคคุเทศท้องถิ่นหรือยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยค่าเช่ารถราคาประมาณ 200 บาท นั่งได้ประมาณ 8-10 คน รวมทั้งมีบริการบ้านพักที่ศูนย์บริการ หรือจะลองพักแบบโฮมสเตย์ของชาวบ้านก็ได้

ที่ตั้ง : บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.