สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน คือแหล่งท่องเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแห่งนี้ คือแหล่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นสถานีวิจัยและให้ความรู้ เกี่ยวกับสัตว์ป่าด้วย

ภายในแบ่งพื้นที่ได้อย่างเป็นสัดส่วนตามชนิดของสัตว์ป่าต่าง ๆ ซึ่งทางสถานีฯ มีนโยบายที่จะเลี้ยงสัตว์ป่าเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพพื้นที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด สำหรับไฮไลต์ของ ที่นี่ต้องยกให้เป็ดก่า ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดสระแก้วที่หาชมยาก

นอกจากนี้ยังมีนกหลากชนิด เช่น นกแก๊ก นกเงือกกรามช้าง นกยูง นกเงือกปากย่อน หมีขอ วัวแดง ฯลฯ ด้วยบรรยากาศร่มรื่นใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ขึ้นคลุมที่ทำให้อากาศเย็นสบาย ที่นี่จึงเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจพร้อม ๆ กับเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องราวสัตว์ป่าในคราวเดียวกัน

ที่ตั้ง : ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.