งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต และวัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายในงานมีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

– การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และปฏิบัติธรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 วัดบางแตน – วัดบางเตย – วัดบางกระเบา

– วัดบ้านสร้าง – วัดพิกุล – วัดโบสถ์ – วัดเลียบ – วัดหาดยาง – วัดใหม่กรงทอง – ป่าช้าเกาะสมอ – วัดโคกปีบ – วัดสระมรกต

– กิจกรรมทางวิชาการ อาทิ การสาธยายพระไตรปิฎก, การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ, การสวดนพเคราะห์, การสวดมนต์หมู๋สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการสวดถวายพรพระ, การจัดโต๊ะหมู่บูชา เป็นต้น

– กิจกรรมนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ มีรถพ่วงบริการ/มัคคุเทศก์น้อยบรรยายตลอดทาง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

– ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย ร้อยเรียงเรื่องอาหารและขนมไทยโบราณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561

– พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ (วันมาฆบูชา) ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ บริเวรโบราณสถานสระมรกต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำเสนอกิจกรรม เทศกาลงานประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ ความงดงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของวัฒนธรรมไทย

สำหรับการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนในครั้งนี้ ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ ททท.สำนักงานนครนายก จะจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว

โดยได้นำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการจัดงานจึงจำลองตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย นำเสนออาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อที่หารับประทานได้ยาก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานสามารถเปิดประสบการณ์แบบวิถีไทยทดลองทำ ชิม และช้อปได้ในงานเดียว

เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ “โรงเรียนนายร้อย จปร.” หรือ “โรงเรียนเตรียมทหาร” รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู

จากนั้นใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก ร่วมทำบุญสร้างพระปรางค์นาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ” ณ วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ ชมพิพิธภัณฑ์บ้านของผมกับเรื่องราวของสะสมนับหมื่นๆ ชิ้น “ตะเกียงโบราณ” ณ พิพิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานตลาดย้อนยุค และเที่ยวงานมาฆปูรมีศรีปราจีน และเดินทางเข้าที่พักในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีให้เลือกหลากหลายบรรยากาศ

เช้าของวันที่สอง เตรียมพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ ชมอุโบสถ 4 ชาติ วัดแก้วพิจิตร, เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยแพทย์แผนไทย แบบแพทย์แผนไทยหรือศูนย์ฝึกอบรมเดย์สปา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมตึกเก่าเรื่องราวแห่งความรักและภักดี “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”, รับประทานอาหารกลางวันสุดอร่อย เมนูสุขภาพ เลือกซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดหนองชะอม ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282 เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tat8.com/article/5775