เที่ยว 2 เส้นทางใกล้กรุง บ้านสาขลา เมือง 3 “น้ำ-ป่า-หอย” สมุทรปราการ

เที่ยวบ้านสาขลา -เมืองสามน้ำ สามป่า สามหอย ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

เส้นทางที่ 1

เส้นทางที่ 1 เที่ยวใกล้กรุงกันที่ สมุทรปราการ ช่วงเช้า ใช้เวลาสักชั่วโมงครึ่ง 9 โมง ถึง 10 โมงครึ่ง เดินทางชมความสวยงามของ “วัดสาขลา” สักการะหลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน

แล้วยังมีพิพิธภัณฑ์เทพศรีสาขลาให้ชมด้วย ภายในมีองค์พระพิฆเนศปางต่าง ๆ และห้องพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศ รวมถึงชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบภายในวัด เช่น พระพุทธรูปปางประทานพร ปางห้ามสมุทร ลักษณะหันหลังชนกัน พระพุทธศิลา ลูกนิมิตโบราณ และพระปรางค์เอียง

จากนั้นก็ใช้เวลาก่อนเที่ยง เยี่ยมชม “ตลาดโบราณบ้านสาขลา” เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตตั้งถิ่นฐานอยู่ริมน้ำ โดยใช้บ้านลุงประธาน แม้นเหลืองอ่อน เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ สัตว์สต๊าฟ ให้นักท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้

ช่วงบ่าย ไปล่องเรือสัมผัสวิถีชุมชนสองริมฝั่งคลอง ดูป้าสำรวยเจ้าของโฮมสเตย์สาธิตการทำ “กุ้งเหยียด” เมนูอาหารขึ้นชื่อของสมุทรปราการ เสร็จเรียบร้อยก็ไปเดิน ชม ชิม ช็อป กุ้งเหยียดบ้านสาขลาแล้วซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

สำหรับการท่องเที่ยวรายการนี้ ถ้ามาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คน จะได้ราคาพิเศษ ค่าล่องเรือรอบหมู่บ้าน 100 บาท แต่ถ้ามา 2 คน ควรเหมาเรือลำละ 500 บาท หรือตกลงราคากับเจ้าของเรือเอง ส่วนค่าขนมท้องถิ่น ก็คิดชุดละ 50 บาท

เส้นทางที่ 2

ช่วงเช้าจะไปตามเส้นทางเดียวกันเริ่มจากแวะชมความงามของ “วัดสงขลา” สักการะหลวงพ่อโตเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต แล้วชมพระพุทธรูป พระพิฆเนศปางต่าง ๆ และพระตามที่ได้กล่าวไว้ เสร็จเรียบร้อยไปชม ตลาดโบราณบ้านสงขลา

ส่วนช่วงบ่ายจะเปลี่ยนให้ไปชม “ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสานต่อรอยเท้าพ่อ ไปพร้อมๆ กับกินอาหารทะเลมื้อกลางวันบนเรือแล้ว ต่อด้วยการเดินชมกิจกรรม 5 ฐานวิถีชีวิตชุมชนบ้านคลองนาเกลือ

1.การสาธิตทำกุ้งเหยียด

2.การทำขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก

3.ย่างขนมจากใจ

4.ดูวิธีการทำปลาหมอเทศแดดเดียว

5. จักสานใบจากรูปทรงต่าง ๆ

ค่าบริการต่าง ๆ ในเส้นทางนี้ มาเป็นกรุ๊ป 10 คน จะมีค่าล่องเรือกินอาหารกลางวัน รวมกิจกรรม 5 ฐาน คนละ 800 บาท แต่ถ้าเที่ยวกัน 2 คน เหมาเรือพร้อมดูกิจกรรม ราคารวมจะประมาณ 2,500 บาท

ตลอดทริปก็อุดหนุนซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับบ้านด้วย จะช่วยกระจายรายได้ถึงมือชุมชนอย่างแท้จริง

สนใจเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวบ้านสาขลา สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  คุณสุพรรณนา ประกอบผล องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โทร. 02-819-5091, 09-6245-6535