ชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงสาย ตำบลเกาะช้างใต้ จ.ตราด

ใกล้จะถึงเทศกาลสำคัญของคนไทย กับเทศกาลลอยกระทงที่จะจัดขึ้นทุกวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสง จันทร์ส่องกระทบลงมา เป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในหลาย ๆ พื้นที่ก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่

และในปีนี้พื้นที่จังหวัดตราดก็ได้มีการจัดงานด้วยเช่นกัน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด อำเภอเกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงสาย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สะพานท่าเทียบเรือสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันลอยกระทง

และยังมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดกระทง พิธีบูชาขอขมาพระแม่คงคา การจำหน่ายสินค้าชุมชน/ อาหารพื้นบ้าน ชมสีสันเรือไดหมึกลอยลำกลางทะเลรอบสถานที่จัดงาน และพิเศษสุด ๆ กับการลอยกระทงสาย 2, 561 ลูก พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกาย ชุดชาวเล เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศการลอยกระทงสาย ตามวิถีพื้นบ้านของชาวตำบลเกาะช้างใต้

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ โทรศัพท์. 039-553-059 และ ททท.สำนักงานตราด โทรศัพท์. 039-597-259–60