วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

วัดอโศการาม ภาพที่ผู้มาเยือนมักจะพบเห็นเป็นประจำในยามเย็น คือเหล่าผู้เลื่อมใสศรัทธาในธรรมพากันนุ่งขาวห่มขาวเดินจงกรมรอบพระธุตังค์เจดีย์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

นอกจากนี้ภายในตัววัดยังมีต้นศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดีย ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราช และวิหารสุทธิธรรมรังสี ให้ได้เยี่ยมชมและสักการะ ใครที่กำลังหาสถานที่สงบๆ เพื่อฝึกสมาธิ ขอแนะนำเลย

ที่ตั้ง :  ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

เวลาเปิด-ปิด : 08:00–16:30 น. ทุกวัน

โทร.08 0162 7354