เดินป่า เล่นน้ำตกสาริกา จ.นครนายก

น้ำตกสาริกา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลตกจากหน้าผาสูง ทั้งหมดถึง 9 ชั้น ในแต่ละชั้นจะมีชั้นหินธรรมชาติรองรับน้ำและกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็ก ๆ อยู่ทั่วบริเวณชั้นของน้ำตก

นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกันมียังมี ถ้ำสาริกา ศาลเจ้าพ่อปลัดจ่าง เจ้าแม่สาริกา ที่ชาวนครนายกและคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ และนิยมมากราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล
ที่ตั้ง : น้ำตกสาริกา หมู่ที่ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 ถึง 16.30 น.

เรื่องน่าสนใจ