“ตึกแดง” แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.จันทบุรี

“ตึกแดง” แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จันทบุรี  สร้างขึ้นโดยฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2436 เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี สถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เล่าประวัติถึงกว่าจะมาเป็นเมืองจันทบุรี


ภายในตึกแดงแบ่งเป็นห้องย่อยๆ ได้ 5 ห้อง เป็นห้องโล่งๆ บางห้องมีแผ่นป้ายให้ความรู้ บอกความเป็นมาของตึกแดง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของจังหวัดจันทบุรีที่ตั้ง : ตึกแดง ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่ 8.00 ถึง 16.00 น.

เรื่องน่าสนใจ