จุดชมวิวช่องเขาขาด เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

เที่ยวเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ชมวิวช่องเขาขาด หรือช่องอิศริยาภรณ์
จุดชมวิวนี้ตั้งอยู่ด้านหลังของเกาะ มีลักษณะเป็นช่องเขาขาดออกจากกัน จุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นได้ทั้งเกาะ หน้าผา และทะเล นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาชมพระอาทิตย์ในตอนเย็น เพราะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดบนเกาะสีชังที่ตั้ง : จุดชมวิวช่องเขาขาด เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เรื่องน่าสนใจ