ปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือ ปราสาทสด๊กก็อกธม เป็นปราสาทขอมที่สร้างขึ้นด้วยศิลาแลง จัดเป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว ปราสาทสด๊กก๊อกธม มีทั้งหมดปราสาท 3 หลัง และมีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน ด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาดใหญ่รูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมสันนิษฐานว่าถูกขุดขึ้นพร้อมกับหารสร้างปราสาท

รอบปราสาทจะมีถนนปูด้วยหินสามารถเดินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ำและบริเวณต่างๆได้  ไฮไลท์ที่สำคัญของปราสาทแห่งนี้คือ ทุกวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี จะมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตรง 5 ช่องประตู ซึ่งแสงของพระอาทิตย์จะส่องมาสะท้อนกับศิวะลึงพอดีทำให้เกิดแสงจ้าสีทองคล้ายดวงอาทิตย์ส่องแสง นับว่าสวยงามยิ่งนัก

ที่ตั้ง : ปราสาทสด๊กก๊อกธม อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ : 098 960 4553

เรื่องน่าสนใจ