เที่ยวสงกรานต์เก๋ไก๋ สไตล์ย้อนยุค “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท จันทบุรี” 13-17 เมษายน 2561

เที่ยวสงกรานต์เก๋ไก๋ สไตล์ย้อนยุค ร่วมพิธีแห่เกวียนผ้าพระบาท แห่งเดียวในประเทศไทย สนุกกับกิจกรรม ณ ตลาดโบราณย้อนตำนานบ้านตะปอน 270 ปี ร่วมขอพรก่อพระเจดีย์ทราย 2561 กอง  ในงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท จันทบุรี” 13-17 เมษายน 2561 ณ วัดตะปอนน้อย วัดตะปอนใหญ่ วัดเกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

กำหนดการงาน มหาสงกรานต์ ตานานแห่เกวียนผ้าพระบาท
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน ร่วมพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (วัดตะปอนน้อย)

 

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน (วัดตะปอนน้อย)
10.00 น. “ร้อยรสพันอย่าง” สารพัดอาหารถิ่นของชุมชนรวมใจกันมาทาบุญ
11.30 น.
12.00 น. พิธีบวงสรวงพระบาทผ้า ขบวนแห่เกวียนผ้าพระบาท สุดยอดแห่งศรัทธาชุมชน
18.00 น. สาธิตอาหารถิ่น ณ เรือนสาธิตวัฒนธรรม “บ้านตะปอนน้อย”
19.30 น. ประกวดเดินผ้าไทย

 

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน (วัดเกวียนหัก และวัดตะปอนใหญ่)
14.00 น. ตลาดย้อนยุค 460 ปี บ้านเกวียนหัก
17.00 น. การประกวดอาหารถิ่นบ้านเกวียนหัก
18.30 น. หมากรุกคน
19.00 น. ศิลปินรุ่นใหม่หัวใจไทย การผสมผสานศาสตร์แห่งดนตรีและวิถีแห่งภูมิปัญญาไทย (วัดตะปอนใหญ่)
***15.00 น. การแข่งขันชักเย่อเกวียนพระบาท (วัดตะปอนน้อย)

 

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน (วัดเกวียนหัก)
18.00 น. สาธิตอาหารถิ่น ณ เรือนสาธิตวัฒนธรรม “บ้านเกวียนหัก”
19.00 น. ตามติดศรัทธาคนดัง “ครอบครัวเฟื่องอารมย์”
19.30 น. Light & Sound สืบสานตานานชักเย่อเกวียนพระบาท (ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 250 ปี พระเจ้าตากสินมาจันทบุรี)

 

วันอังคารที่ 17 เมษายน (วัดตะปอนใหญ่)
12.00 น. พิธีสรงน้าพระ และรดน้าขอพรจากผู้สูงอายุ
14.00 น. การแข่งขันชักเย่อเกวียนพระบาท
15.00 น. ก่อพระเจดีย์ทราย 2,561 กอง
18.00 น. สาธิตอาหารถิ่น ณ เรือนสาธิตวัฒนธรรม “บ้านตะปอนใหญ่”
19.30 น. พิธีสวดสมโภชพระเจดีย์ทราย

 


 

Promotion มหาสงกรานต์ตะปอน ตานานแห่เกวียนผ้าพระบาท
คูปอง ชิม ช้อป  แช๊ะ …ให้ เช่ด

ร่วมฉลองมหาสงกรานต์ตะปอน รับคูปองเงินสดและส่วนลด มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว ชิม ช้อป …ให้ เช่ด ซึ่งเป็นแช๊ะคูปองชุดประกอบไปด้วย

 

1. คูปองเงินสดสาหรับซื้อสินค้าและใช้บริการในสถานประกอบการ อ.ขลุง, สถานประกอบการท่องเที่ยว จันทบุรี และร้านค้าประชารัฐสุขใจ รวมมูลค่า 250 บาทต่อชุด ประกอบด้วย

• คูปองมูลค่า 20 บาท จานวน 5 ใบ

• คูปองมูลค่า 50 บาท จานวน 1 ใบ

• คูปองมูลค่า 100 บาท จานวน 1 ใบ

2. คูปองส่วนลด หรือของที่ระลึกจากสถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆในจันทบุรี อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ร้านของฝาก ประเมินเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 250 บาทต่อชุด

 

กลุ่มเป้าหมายและช่องทางในการแจกจ่ายคูปอง ชิม ช้อป …ให้ เช่ด แช๊ะ
1. นักท่องเที่ยวที่พักค้างในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ
2. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน มหาสงกรานต์ตะปอน ตานานแห่เกวียนผ้าพระบาท
3. นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวงาน และขอรับคูปองล่วงหน้าผ่านทางสมาคม หรือรถประชาสัมพันธ์การจัดงาน (ขอรับได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561)

 

เงื่อนไขการใช้คูปองของนักท่องเที่ยว
1. คูปองชุดนี้ประกอบด้วยคูปองที่มีมูลค่า 20 บาท 50 บาท 100 บาท และส่วนลดตามที่ระบุหน้าคูปอง
2. คูปองนี้สามารถใช้แทนเงินสดหรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และร้านค้าประชารัฐสุขใจจังหวัดจันทบุรี
3. คูปองนี้ สามารถใช้แทนเงินสดหรือใช้เป็นส่วนลดได้ 1 ครั้งต่อ 1 คูปอง และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. คูปองนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

 


 

หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
มหาสงกรานต์ตะปอน ตานานแห่เกวียนผ้าพระบาท

 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
 2. หลักเกณฑ์ในการประกวดภาพถ่าย
  2.1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายในงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตานานแห่เกวียนผ้าพระบาท” ที่บันทึกภาพระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
  2.2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ
  2.3. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ากว่า 2.400 Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4000 Pixels ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .jpg และต้องไม่มีลายน้า เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
  2.4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนาภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  2.5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนคาอธิบายแนวความคิด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิการส่งเข้าประกวด
  2.6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสีแสง และน้าหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
  2.7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามทาซ้า ดัดแปลง เลียนแบบถ่ายภาพของบุคคลอื่น หรือนาภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนาม
  ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.1517 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
  2.8. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าประกวดแสดงภาพพร้อมต้นฉบับได้
  2.9. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สมาคมฯมีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่ายและชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
 3. หัวข้อการประกวด : มหาสงกรานต์ตะปอน ตานานแห่เกวียนผ้าพระบาท …มุมมองใหม่
 4. รางวัล
  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  หมายเหตุ

– ผู้ได้รับรางวัล ติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
– หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล
– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด
5. กาหนดส่งผลงานประกวดภาพถ่าย
สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
6. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
6.1. ส่งไฟล์ภาพถ่ายได้ที่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี โทร. 097-2972080
6.2. ส่งผลงานด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี เลขที่ 48/2 หมู่ 5 ตาบลปากน้าแหลมสิงห์ อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
(จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินกาหนดการรับผลงาน)
7. ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย
ประกาศผลวันที่ 1 มิถุนายน 2561
8. หลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย
8.1. เทคนิคในการถ่ายภาพ
8.2. ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา)
8.3. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
8.4. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
8.5. ความหมายของภาพและแนวคิด

การจัดประกวดภาพถ่าย
โดย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณปัชญาภรณ์ เธียรประดิษฐ์ โทร. 097-2972080

 

เรื่องน่าสนใจ